www.kruimelvla(moois).com

 

Voordevlaai:1decilitermelk,1ei,15gramgist,250grammeel,40gramzachteboter,15gramsuiker heelkleinbeetjezout.
Voordekruimels:200grammeel,150koudeboter,150gramsuiker.
Voordevulling:bijvoorbeeldabrikozencompote.

 

Deeg:Maakdemelklauwwarm,enloshierdegistinop.Mengineenkomhetmeelmethetzoutenmengdit vervolgensmetdegist/melk,deboter,desuiker,enhetei.Kneed.Dekdekomafmeteenvochtige keukendoekenlaathetdeegopeenwarmeplekrijzen.
Dekruimels:Doehetmeelendesuikerineennieuwekom.Voegdebotertoeensnijdezemettweemessen inkleinestukjes.Maaktussendevingersvanhetgeheelkruimelsviadezetechniek:

  

 Bebotereenspringvormenplaatshetuitgeroldedeeghiervoorzichtigin.Debodemendewanden moetenbedektzijn.Laathetdeegnogmaalseenuuropeenwarmeplekstaan.Besmeerhetdeegdan,niet tedik,metdeabrikozencompoteenstrooidekruimelshierover.Bakineenop225ºvoorverwarmde,
ovendekruimelvlaaiinongeveer30minutengoudbruin.Laatopeenroosterdevlaaiafkoelen